Eustoma - první návštěvaPokud například na doporučení zubního lékaře přicházíte poprvé na dentální hygienu, obvykle téměř nevíte, co se bude v ordinaci odehrávat. Nemáte se vůbec čeho bát. Nejdříve vás požádáme o vyplnění zdravotní anamnézy a podepsání informovaného souhlasu. Poté zhodnotíme stav chrupu a úroveň ústní hygieny, k jejíž objektivizaci se nejčastěji používají indexy krvácivosti dásní. Zdravé dásně nekrvácí. Dentální hygienistka zjistí stav parodontu a měkkých zubních tkání a zkontroluje stav jazyka a sliznic. Pokud má klient zájem, může si svůj chrup prohlédnout opravdu zblízka díky intraorální kameře, která obraz přenáší na monitor umístěný přímo nad zubním křeslem.

V první návštěvě je důležitá motivace klienta ke zlepšení stavu dutiny ústní. Odstraníme se viditelný naddásňový zubní kámen, aby se ulevilo zánětlivé dásni, zprůchodníme mezizubní prostory. Zubní kámen není pouze estetický problém, ale hlavně je jednou z hlavních příčin vzniku parodontitidy a také častou příčinou zápachu z úst (foetor ex ore). Dentální hygienistky odstraňují zubní kámen ručně, a to za pomoci speciálních nástrojů a s využitím  ultrazvuku. Poté provádí zaleštění zubů (depuraci) a lokální fluoridaci míst, kde byl kámen odstraňován. Pokud má pacient pokročilé poškození závěsného aparátu zubu (parodontu), může mu zubní lékař aplikovat lokální anestezii.

Domácí  péče je jedním ze základních předpokladů pro zdravé zuby a dásně. Proto vás poté v  instruktáži s pomůckami provedeme praktickým nácvikem. Individuálně poradíme, jaké používat pomůcky dentální péče a jak s nimi správně pracovat v domácím prostředí. Doporučíme včasný termín další návštěvy, abychom zkontrolovali správnost provádění dentální péče a dokončili hygienický léčebný plán.

Celé ošetření trvá 90 minut.

Recall EustomaRecall je opakovaná kontrolní návštěva stanovená individuálně po poradě s dentální hygienistkou (nejčastěji 2-4 krát za rok).

Nezbytnou součástí tzv. recallu je reinstruktáž správné péče o zuby a dásně.

Na této návštěvě je nutné odstranit veškerý zbylý zubní kámen. Zákrok opět provádíme šetrně ručními nástroji a ultrazvukem. U klientů, kteří nemají rozsáhlé postižení chrupu, se jedná o bezbolestné ošetření. Lékař může aplikovat lokální anestezii v případě citlivosti.

Poté následuje depurace neboli leštění povrchu zubu rotačními kartáčky a kalíšky v kombinaci s lešticími pastami. Zarovnají se tak nerovnosti ve sklovině a znesnadní tvorba nového povlaku na zubech. Leštění zanechává lesklý a hladký povrch zubů. Pravidelné recallové návštěvy je možné doplnit o Air-flow (pískování).

Dalším krokem je lokální fluoridace, při níž jsou na zuby aplikovány látky s fluoridem. Cílem je dodat do povrchových vrstev skloviny dostatečné množství fluoridů a zvýšit tak odolnost zubů vůči kyselinám, které jsou vytvářeny bakteriemi zubního plaku.

Frekvence tzv. recallů je zcela individuální. U klientů se zdravými zuby a dásněmi doporučujeme návštěvu u dentální hygienistky cca 1x za 6 měsíců. Klienti s parodontitidou dochází obvykle 1x za 3 měsíce.

Dentální hygienistka vám doporučí termín další návštěvy. Můžete se buď přímo objednat, nebo jej zaneseme do tzv. recall SMS systému. Včas vám pak přijde upomínací SMS, že se máte objednat. Doporučujeme důslednost při návštěvách dentální hygienistky nepodceňovat. Zanedbání se ihned projeví na stavu chrupu a dásní.

Prosím své klienty, aby si na každé ošetření ve vlastním zájmu nosili veškeré pomůcky dentální péče, které používají (běžný zubní kartáček, mezizubní kartáčky, solo kartáček…).

Celé ošetření trvá 60 minut.

Airflow - Petra BechyňováAirflow neboli pískování zubů se prování speciálním přístrojem poháněným vodou a vzduchem spolu s bikarbonátovým práškem různých příchutí. Tento velmi jemný písek pomáhá odstranit zbytky plaku a tmavých skvrn (pigmentace) způsobených např. kouřením, pitím kávy, čajů, červeného vína, příjmem barevných dochucovadel, ale i přírodních barviv z ovoce. Hlavní výhodou Aiflow je, že  odstraní pigment i z mezizubních prostor.

Ošetření pomocí pískování používáme jako součást pravidelných tzv. recallových návštěv a také před případným bělením zubů, ať už ordinačním nebo domácím.

Celé ošetření trvá 60 minut.

Eustoma - Dětský pacientStále přetrvává mylná představa, že nevadí, když se dočasné zuby zkazí. Toto by měla být prvotní a zásadní informace pro rodiče. Je velmi důležité poskytnout informace o tom, kdy se přibližně zuby prořezávají, a že v 6-ti letech už má dítě prořezaný skutečně stálý zub (první stálá stolička, šestka), o který je nutné se starat s maximální péčí.

Proto je dětem v naší ordinaci věnována maximální péče. Děti si nerady čistí zuby již od prvních prořezaných zoubků. Je důležité přesvědčit především rodiče o nezbytnosti správného a každodenního čištění dětských zoubků. Jen to  dětem  zajistí zdravé zoubky bez kazů a dásně bez zánětů po celý život. Již od prvních zoubků je důležité čištění mezizubních prostor mezizubním kartáčkem, pokud se zuby dotýkají.

V ordinaci dentální hygieny Eustoma  dětský klient spolu se svým rodičem získá praktický nácvik vhodné individuální domácí péče. Po profesionálním vyčištění pomocí ručních nástrojů se zoubky vyleští jemnou leštící pastou. Fluoridace je také nedílnou součástí ošetření. Na monitoru se dětem ukáží jejich zuby pomocí intraorální kamery před i po ošetření.

Je vhodné naučit děti navštěvovat dentální hygienistku pravidelně cca 2 krát ročně již od útlého věku, aby se naučily o svůj chrup dokonale pečovat.

Ošetření trvá 45 minut.

Parodontologický pacient - Petra BechyňováParodontologie je specializovaný obor, který se  zabývá  léčbou zánětu dásní, parodontitidy a všech onemocnění, jež se týkají  dásní a závěsného aparátu zubů. Parodontitida vzniká z neléčeného zánětu dásní. Jde o dlouhodobý zánět závěsného aparátu zubů a kosti kolem zubů, při němž  se zhoršuje  upevnění zubů v čelistech. Postupně se začínají zuby viklat a nakonec se  uvolňují, tedy vypadávají.

Hlavními příznaky parodontitidy jsou krvácení dásní, zápach z úst, obnažování krčků zubů, viklání zubů, rozestup a posuny zubů.

Toto onemocnění  vyvolává dlouhodobá přítomnost plaku (strukturovaného zubního mikrobiálního biofilmu) na povrchu zubů. Hlavním faktorem vzniku parodontitidy je chybně prováděná ústní hygiena.  Nejjednodušší způsob, jak tomuto onemocnění předcházet, je  správně si čistit zuby a  pravidelně docházet k dentální hygienistce, která svojí péčí dokáže parodontitidě předejít.

Po klinickém vyšetření je stanoven  v naší ordinaci plán léčby a je zahájena tzv. iniciální terapie. Ta spočívá v odstranění poddásňového zubního kamene. Jestliže má pacient u zubů hlubší parodontální kapsy, aplikuje mu lékař při odstraňování zubního kamene lokální anestezii. Cílem iniciální terapie je  odstranění věškerého zubního kamene, nácvik perfektní domácí hygieny. Následují pravidelné kontroly jak u zubní hygienistky, tak u zubního lékaře.

Jednotlivé návštěvy  trvají 60 minut.

Eustoma - Pacient s rovnátkyV naší ordinaci je též věnována péče o klienty, kteří absolvují léčbu fixními ortodontickými aparáty (rovnátky). Ať už se jedná o dětské či dospělé pacienty. Existence fixních přístrojů, kroužků, zámečků, drátů a dalších pomůcek vytváří velmi špatně přístupný prostor na čištění, to znamená větší kumulaci plaku. Klade to vyšší nároky na pacienta při čištění zubů. Při respektování všech předností fixní léčby nelze přehlédnout, že udržování excelentní hygieny při ztížených podmínkách vyžaduje dobrou spolupráci a odpovědnost pacienta, aby nedošlo ke vzniku kazů (hlavně kolem upevněných zámečků a kroužků) i zánětů dásní a jejich zbytnění (hyperpazii), které vzhledem k dlouhodobé fixní léčbě mohou velice negativně ovlivnit ortodontickou léčbu.

Nutné jsou častější kontroly a nácvik použití všech pomůcek, zásadní je aktualizace velikostí mezizubních kartáčků (rekalibrace), a tím reagovat na neustále se měnící poměry v dutině ústní. Při těchto kontrolách se odborně vyčistí dutina ústní, popř. se provede lokální aplikace fluoridu. I při velmi dobré hygieně jsou tyto kontroly doporučené cca 1x za 3 měsíce.

Celé ošetření trvá 60 minut.

Péče o implantáty - EustomaOšetření klienta s implantáty je velice specifická záležitost. Je třeba klientovi vysvětlit, že o implantáty je  důležitá vysoce intenzivní péče, větší než o vlastní zuby. S tím by klient měl již souhlasit před operací. A to navazuje na informaci, která je velice potřebná, a to ta, že klient by se měl dostavit na dentální hygienu před operací a zavedením implantátu a samozřejmě by měl být svým ošetřujícím lékařem sanován a informován. U nás v ordinaci dentální hygieny proběhne již zmiňovaný hygienický intenzivní program (popsaný v první návštěvě).  Dle potřeby odstraníme zubní kámen a povlaky speciálními nástroji, aktualizujeme pomůcky domácí dentální hygieny.

Péče o pacienta po zavedení implantátu:

Rizikovým místem po zavedení implantátu je prostor okolo nově vytvořené dásňové manžety (okolo uzávěru implantátu). Při kontrolních návštěvách sledujeme stav ústní hygieny, stav tvrdých a měkkých tkání okolo implantátu a ptáme se na subjektivní obtíže klienta. Intervaly mezi těmito návštěvami jsou individuální. Klient pokračuje v recallovém systému pravidelných návštěv.

Celé ošetření trvá 60 min.

Bělení zubů - EustomaBělení zubů je chemický proces, kdy aktivní molekuly oxidů uvolňované oxidů bělící látky (peroxid vodíku nebo karbamid peroxidu) pronikají mezi krystaly skloviny pomocí plazmové lampy. Tento proces zesvětluje povrch zubu – zubní sklovinu.

Nikdy nelze předem určit, jakého stupně zesvětlení se bělením dosáhne a jak dlouho to bude trvat. Výsledek je závislý na stupni a typu zabarvení zubů. Nejpomaleji se zuby zesvětlují u lidí, kteří mají zuby poškozené užíváním tetracyklinových antibiotik. Při bělení se nemění barva bílých výplní ani korunek či můstků, je tedy vhodné bělení provést před jejich zhotovením.

Bělení je bezpečné, pokud jsou zuby a dásně zdravé a provádí se pod odborným dohledem. Před začátkem bělení je nutné, aby klient dokonale zvládl ústní hygienu, měl úplnou konzervační sanaci chrupu a zdravé dásně a parodont . V anamnéze se nesmí objevit žádné kontraindikace (těhotenství, kojení, diabetes mellitus, srdeční choroby). U kuřáků se bělení nedoporučuje vůbec kvůli opětovnému zabarvení zubní skloviny.

Pacienti mohou po ošetření pozorovat zvýšenou citlivost bělených zubů. Tato reakce je pouze dočasná a obvykle netrvá déle než 1-2 dny. Také citlivost dásní, pokud se vyskytne, brzy odezní.

Po každém bělení je nutná kvalitní domácí dentální hygiena a zuby fluoridovat. Jen tak je možné si udržet dosažený odstín co nejdéle. Po dobu 14 dnů je velmi důležité dodržovat dietu tzv. „bílou dietu“ znamená to: nekouřit,omezit pití tmavých nápojů (káva, čaj, červené víno, velmi zbarvené džusy) omezení potravin a ovoce, které by mohlo zbarvit zuby (borůvky, červená řepa…)

Existují dvě metody bělení zubů – domácí a ordinační.

Domácí bělení 

Pro domácí bělení je nutné zhotovit nosiče, do kterých se bude následně aplikovat bělící gel. Prvním krokem je tedy sejmutí otisků obou čelistí, díky nimž se mohou vyrobit správně sedící nosiče. Při  další prohlídce vyzkouší zubní hygienistka pacientovi  nosiče v ústech, odevzdá mu bělící gely a také mu předvede jejich aplikaci

Nosiče s gelem se nosí několik hodin během dne nebo se nasazují na noc. Záleží na druhu a koncentraci gelu. Bělící proces trvá několik dní, záleží na původním zabarvení zubů. Během této doby a 3 dny po ukončení bělení, kdy se ustaluje konečný odstín zubů, pacient nesmí kouřit, pít kávu, čaj, červené víno a jiné barevné nápoje ani konzumovat potraviny s výraznými pigmenty (např. kečup, sójová omáčka, červená paprika, mrkev apod.).

Je lepší používat spíše méně gelu a pokud přeteče z nosiče, je nutné ho okamžitě odstranit.

Nevýhodou domácího bělení zubů je časová náročnost a pro některé pacienty i určité nepohodlí při pravidelné aplikaci nosičů.
Jako velmi efektivní se nyní ukazuje kombinace ordinačního a domácího bělení zubů, kdy je proces nastartován intenzivním bělením zubů v ordinaci a dokončen domácí péčí.

Ordinační bělení

Ordinační bělení  provádí přímo v ordinaci dentální hygienistka nebo lékař a trvá min.120 minut. Tento typ bělení zaručuje okamžitý výsledek. Nejprve zubní lékař nebo dentální hygienistka důkladně očistí zuby rotačním kartáčkem a leštící pastou. Poté izolují dásně speciálním gelem, který je chrání a vytváří blokaci mezi bělícím gelem a dásněmi. Následuje aplikace bělícího gelu na povrchu zubů a posvícení plazmové lampy, tím dochází ke zlepšení procesu bělení. Gel se na zubech ponechá několik minut, poté se opláchne vodou a tento postup se několikrát opakuje. Na závěr jsou zuby fluoridovány.